Informacja o ochronie prywatności: Kariera w WIKA

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w danym kraju. Za pomocą niniejszej informacji o ochronie prywatności, wyczerpująco informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przez Alexander Wiegand SE & Co. KG oraz o przysługujących prawach.

Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP użytkownika. Dane anonimowe istnieją, jeśli nie można ustalić osobistego odniesienia do użytkownika.

Spis treści

1. Jednostka odpowiedzialna
2. Inspektor ochrony danych i koordynacja ochrony danych
3. Zakres
4. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
5. Ogólne przetwarzanie danych użytkownika
6. Przetwarzanie danych użytkownika na tej stronie internetowej
7. Przetwarzanie danych użytkownika w ramach internetowych podań o pracę

3. Zakres

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do sytuacji przetwarzania danych wymienionych poniżej.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować użytkownika o jego prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są znormalizowane w art. 7 i 15-22 RODO. Zawierają one:

 • Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 2 RODO),
 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),
  Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy, a jeśli tak, to jakie dane osobowe przetwarzamy, chyba że ma to wpływ na prawa i wolności osób trzecich.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że jest to sprzeczne z przepisami prawa lub naszym nadrzędnym interesem.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  Użytkownik może zażądać sprostowania danych, które przechowujemy na jego temat.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  Użytkownik może zażądać, abyśmy przekazali jego dane osobowe użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez użytkownika, jeśli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzane przez nas na podstawie zgody użytkownika lub umowy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie ma to negatywnego wpływu na prawa osób trzecich.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania pod pewnymi warunkami wymienionymi w RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
  Z przyczyn związanych z konkretną sytuacją użytkownika, może on zażądać zaprzestania przez nas przetwarzania danych, które prowadzimy ze względu na nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes, chyba że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy lub potrzebujemy ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Dotyczy to również profilowania opartego na takiej podstawie prawnej.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z naszym koordynatorem ds. ochrony danych. To samo dotyczy pytań dotyczących przetwarzania danych w naszej firmie; chętnie na nie odpowiemy. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawach dotyczących ochrony danych.

5. Ogólne przetwarzanie danych użytkownika

Ogólnie gromadzone dane z aplikacji i usług internetowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostępności i jakości naszych usług internetowych, takich jak strona internetowa, przetwarzamy następujące dane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 32 RODO UE:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Informacje o stronie internetowej, z której użytkownik nas odwiedza
 • Używana przeglądarka internetowa i system operacyjny
 • Adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (w formie anonimowej)
 • Żądane pliki, ilość przesłanych danych, pobieranie/eksport plików
 • Informacje o stronach internetowych odwiedzanych w naszej witrynie, w tym data i godzina

Dane te są przetwarzane przez dwa lata.

Zautomatyzowane decyzje dla poszczególnych przypadków
Nie stosujemy żadnych czysto zautomatyzowanych procesów przetwarzania w celu podjęcia decyzji.

Cele przetwarzania
Niezależnie od poszczególnych celów przetwarzania, które szczegółowo przedstawimy poniżej, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych, jeśli jest to absolutnie niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i jeśli żaden przepis prawny tego nie wyklucza.

Ujawnianie danych osobowych
Zasadniczo nie ujawniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim. W przypadkach, w których jest to konieczne do przetworzenia żądania użytkownika lub do realizacji umowy lub wykonania środków przedumownych, dane są przekazywane w ramach Grupy WIKA. W niektórych sytuacjach przetwarzania danych zlecamy to wybranym dostawcom usług, którzy zostali umownie zobowiązani do ochrony danych. W zakresie, w jakim nieunikniony jest obowiązek ujawnienia danych wynikający z wymogów prawnych lub urzędowego nakazu, oprócz innych odbiorców wymienionych szczegółowo, kolejnymi odbiorcami mogą być organy wymagane w każdym pojedynczym przypadku.

6. Przetwarzanie danych użytkownika na tej stronie internetowej

Pliki cookies
Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie w kilku miejscach. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na komputerze (lokalnie na dysku twardym). Zasadniczo podstawą prawną korzystania z plików cookie jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO, którą użytkownik wyraził za pomocą ustawień w systemie zarządzania zgodami ("baner plików cookie"). Wykorzystywane pliki cookie są tam szczegółowo wyjaśnione. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, usuwając pliki cookie, a następnie ustawiając lub odrzucając pliki cookie według własnego uznania.

Niezależnie od tego używamy pliku cookie "Cookie consent" ze względu na nasz prawny obowiązek uzyskania i udowodnienia zgody użytkownika na określone sytuacje przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. c RODO w połączeniu z art. 7 RODO. Ponadto, zgodnie z rozdziałem 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych), używamy plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej lub usługi, o którą użytkownik wyraźnie poprosił. Są one indywidualnie opisane w banerze plików cookie.

Używamy plików cookie, aby nasz serwis był bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczny. Ponadto używamy plików cookie, ponieważ pozwalają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych. W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować zawartość do wymagań użytkownika. Pliki cookie umożliwiają również mierzenie skuteczności konkretnej reklamy i pokazują nam, gdzie najlepiej ją umieścić, w zależności na przykład od tematów, którymi interesuje się użytkownik.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane z komputera użytkownika po upływie okresu ich ważności lub jeśli użytkownik usunie je samodzielnie przed upływem okresu ich ważności. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zazwyczaj można jednak zmienić ustawienia w przeglądarce. Uwaga: W przypadku dezaktywacji ustawień plików cookie funkcje naszej witryny mogą nie być w pełni użyteczne.

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa zawiera również - wyraźnie oznaczone - linki do stron internetowych innych firm. Jeśli istnieją linki do stron internetowych innych dostawców, nie mamy wpływu na ich zawartość i przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z tych treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość tych stron i obowiązujące tam oświadczenia o ochronie danych.

W momencie ustanowienia linku, strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń lub zauważalnych naruszeń prawa, których w tym czasie nie można było zidentyfikować. Ciągła kontrola zawartości stron internetowych, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko takie naruszenia prawa staną się oczywiste, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Filmy YouTube
Na niektórych stronach naszej oferty internetowej używane są osadzone filmy z YouTube. YouTube jest usługą Google LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Polityka prywatności firmy znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy. Po wywołaniu strony zawartość jest pobierana z YouTube (na przykład obraz podglądu), a następnie wyświetlana. Film jest następnie pobierany z serwisu YouTube dopiero po kliknięciu przez użytkownika i wyrażeniu w ten sposób zgody zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO.

Zwracamy uwagę, że użytkownik opuszcza zakres stosowania niniejszej polityki prywatności po przejściu na stronę YouTube, a my nie wiemy, w jaki sposób dane użytkownika są dalej przetwarzane przez Google, ani nie mamy nad tym kontroli.

Mapy Google
Korzystamy z Google Maps (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - "Google"), aby zapewnić użytkownikowi przegląd naszych międzynarodowych spółek zależnych i dalsze informacje na ich temat. Polityka prywatności firmy znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy. Jeśli użytkownik otworzy stronę internetową, zawartość Map Google nie zostanie załadowana przed aktywnym kliknięciem, udzielając w ten sposób zgody Google zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. a RODO.

Obrazy Cornerstone
Aby dostarczyć więcej informacji i zdjęć na temat oferowanych miejsc pracy, korzystamy z usług naszego usługodawcy Cornerstone Ondemand UK Holdings Limited, 4 Coleman St. EC2R 5AR, Londyn, Wielka Brytania. Polityka prywatności firmy znajduje się pod adresem https://www.cornerstoneondemand.com/uk/client-privacy-policy/. Treści te będą udostępniane wyłącznie po aktywnym kliknięciu przez użytkownika, który w ten sposób wyrazi zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Profile użytkowników / procedury śledzenia sieci
Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych na naszej stronie internetowej, aby poprawić komfort użytkowania. W banerze plików cookie prosimy o wyrażenie zgody zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO. Poszczególne narzędzia zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Aktywując anonimizację IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia im innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Sesje i kampanie kończą się po określonym czasie. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach. Więcej informacji na temat Warunków użytkowania i prywatności można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://policies.google.com/?hl=en.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki z następującego łącza [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. W tym celu na urządzeniu użytkownika przechowywany jest plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć ten link. Należy pamiętać, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). Używamy również Google Analytics do analizy danych z AdWords (patrz także Google AdWords), a także danych z funkcji reklamowych Google, wyłącznie do celów statystycznych. Jeśli sobie tego nie życzysz, możesz wyłączyć tę funkcję w Menedżerze preferencji reklam (https://www.google.de/settings/ads lub https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en).

Remarketing Google AdWords i śledzenie konwersji
Ta witryna korzysta z funkcji remarketingu Google AdWords w celu reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych osób trzecich. Dostawcą usługi jest Google. W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce urządzenia użytkownika, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach przy użyciu pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO. Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na łączenie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji Google z jego kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w Internecie.

Ta strona internetowa korzysta z programu reklamowego online Google AdWords i śledzenia konwersji Google w ramach Google AdWords. Korzystamy z oferty Google AdWords w celu zwrócenia uwagi na nasze oferty z zewnętrznych stron internetowych za pomocą reklam (Google AdWords). W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Daje nam to możliwość wyświetlania użytkownikowi reklam, które go interesują i uczynienia naszej witryny bardziej atrakcyjną dla użytkownika.

Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords obsługiwaną przez Google. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 90 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników.

Możesz trwale wyłączyć ustawienia plików cookie dla preferencji reklam w Google pod poniższym linkiem: https://adssettings.google.com

Alternatywnie można odwiedzić stronę Digital Advertising Alliance pod adresem www.aboutads.info, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach plików cookie i sposobie dokonywania ustawień. Wreszcie, użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował o ich akceptacji lub wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie.

W stosownych przypadkach Google LLC przekazuje dane osobowe do USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en). Więcej informacji i politykę prywatności dotyczącą reklam i Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Google reCAPTCHA
Ta strona internetowa korzysta z Google reCAPTCHA v3, usługi świadczonej przez Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google reCAPTCHA wykorzystuje pliki cookie. Ponadto odczytywane są informacje o przeglądarce użytkownika i istniejących plikach cookie Google, a interakcja użytkownika z witryną jest rejestrowana. Używamy Google reCAPTCHA na wszystkich stronach internetowych, na których można się z nami bezpośrednio komunikować, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komentarza. Informacje o korzystaniu z tej witryny w tym kontekście są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje, aby zdecydować, czy wpis został dokonany przez osobę czy maszynę. Umożliwia to skuteczną i przyjazną dla użytkownika ochronę przed spamem i botami oraz służy bezpieczeństwu i dostępności tej witryny. Adres IP podany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google reCAPTCHA nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google, chyba że użytkownik jest połączony ze swoim kontem Google i na jego komputerze nie są przechowywane pliki cookie firmy Google lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=en.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przechowywanie plików cookie i wykonywanie skryptów lub uniemożliwi nam to poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w takim przypadku nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. W szczególności użytkownik nie będzie mógł komentować ani korzystać z formularza kontaktowego. Podstawą jest nasze zobowiązanie prawne zgodnie z art. 32 RODO do zapewnienia poufności, dostępności, integralności i odporności naszych systemów. 32 RODO do zapewnienia poufności, dostępności, integralności i odporności naszych systemów.

Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en).

Google Tag Manager
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Sekcje kodu różnych narzędzi śledzących, których używamy na naszej stronie internetowej, mogą być instalowane i zarządzane centralnie za pośrednictwem Menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google to narzędzie organizacyjne, za pomocą którego można zintegrować tagi witryny i zarządzać nimi centralnie oraz za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Tagi to małe fragmenty kodu, które na przykład rejestrują (śledzą) aktywność na stronie internetowej. W tym celu sekcje kodu Java Script są wstawiane do tekstu źródłowego strony internetowej. Tagi zazwyczaj pochodzą z wewnętrznych produktów Google, takich jak Google Ads lub Google Analytics, ale tagi z innych firm mogą być również zintegrowane i zarządzane za pośrednictwem menedżera. W tej witrynie Menedżer tagów Google zajmuje się jedynie integracją przycisków i kodu ReCaptcha. Sam Tag Manager jest domeną, która nie ustawia plików cookie i nie przechowuje żadnych danych. Działa jako zwykły "menedżer" zaimplementowanych tagów.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=en.

LinkedIn - tag Insight
Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody wyrażonej w banerze plików cookie zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO, niniejsza strona internetowa korzysta z technologii analizy i śledzenia konwersji firmy LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Dzięki wyżej wspomnianej technologii LinkedIn wyświetlane są bardziej trafne reklamy oparte na zainteresowaniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w marketingu zorientowanym na klienta, zgodnie z art. 6 par. 1 pkt. f. RODO.

Realizujemy cel marketingu zorientowanego na klienta Otrzymujemy również od LinkedIn zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące działań reklamowych oraz informacje na temat interakcji użytkownika z naszą witryną. LinkedIn jest jednak w stanie powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika LinkedIn.

Nie mamy kontroli nad informacjami zbieranymi przez LinkedIn za pośrednictwem tego serwisu ani nad zakresem informacji zbieranych przez LinkedIn. Nie mamy również wiedzy na temat treści danych przesłanych do LinkedIn. Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie tutaj.

Użytkownik może sprzeciwić się analizowaniu jego zachowań związanych z korzystaniem z serwisu LinkedIn i wyświetlaniu rekomendacji opartych na zainteresowaniach ("rezygnacja"); w tym celu należy kliknąć opcję "Odrzuć na LinkedIn" (w przypadku członków LinkedIn) lub "Odrzuć" (w przypadku innych użytkowników) pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Prośby o kontakt
Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane dotyczące zapytania kontaktowego:

 • Nazwisko, imię
 • Firma, dział
 • Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • Telefon, faks
 • E-mail
 • Twoja wiadomość
 • Temat (powód żądania)

Zakres wymaganych informacji może różnić się w poszczególnych formularzach. Rozróżnia się szczegóły obowiązkowe i opcjonalne.

7. Przetwarzanie danych użytkownika w ramach internetowych podań o pracę

Preferujemy składanie wniosków za pośrednictwem naszego internetowego portalu aplikacyjnego, do którego link podajemy.

W przypadku internetowych podań o pracę przetwarzamy następujące dane w pierwszej kolejności na podstawie podania przez użytkownika i nawiązania stosunku pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 pkt. b. RODO w związku z Sek. 26 Federalna ustawa o ochronie danych:

 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Dane kontaktowe
 • Treść aplikacji (np. życiorys, zdjęcie, referencje od pracodawcy, w razie potrzeby dalsze załączniki, które nam udostępnisz)

Dane będą przechowywane przez nas przez 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji. Jeśli użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przechowywane przez odpowiednio dłuższy okres i mogą być wymieniane między spółkami Grupy WIKA.

Portal aplikacji jest dostarczany przez Cornerstone Ondemand UK Holdings Limited, 4 Coleman St. EC2R 5AR, Londyn, Wielka Brytania. W umowie uzgodniono, że dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w systemach na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące ochrony danych w sekcji Prywatność klientów (cornerstoneondemand.com); Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia wsparcia technicznego i zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Aby zapobiec nadużyciom poprzez zautomatyzowane użycie ("boty"), używamy również Google reCAPTCHA na portalu aplikacji.

Google reCAPTCHA
Ta strona internetowa korzysta z Google reCAPTCHA v3, usługi świadczonej przez Google LLC., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google reCAPTCHA wykorzystuje pliki cookie. Ponadto odczytywane są informacje o przeglądarce użytkownika i istniejących plikach cookie Google, a interakcja użytkownika z witryną jest rejestrowana. Używamy Google reCAPTCHA na wszystkich stronach internetowych, na których można się z nami bezpośrednio komunikować, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komentarza. Informacje o korzystaniu z tej witryny w tym kontekście są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje, aby zdecydować, czy wpis został dokonany przez osobę czy maszynę. Umożliwia to skuteczną i przyjazną dla użytkownika ochronę przed spamem i botami oraz służy bezpieczeństwu i dostępności tej witryny. Adres IP podany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google reCAPTCHA nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google, chyba że użytkownik jest połączony ze swoim kontem Google i na jego komputerze nie są przechowywane pliki cookie firmy Google lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=en.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przechowywanie plików cookie i wykonywanie skryptów lub uniemożliwi nam to poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w takim przypadku nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. W szczególności użytkownik nie będzie mógł komentować ani korzystać z formularza kontaktowego. Podstawą jest nasze zobowiązanie prawne zgodnie z art. 32 RODO do zapewnienia poufności, dostępności, integralności i odporności naszych systemów. 32 RODO do zapewnienia poufności, dostępności, integralności i odporności naszych systemów.

Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA na podstawie standardowych klauzul ochrony danych UE (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en).

Ostatnia aktualizacja: 2023-07-05